Công tác tuyển chọn

CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN HỌC SINH – SINH VIÊN

Cụ thể là, tại Việt Nam Chương trình du học Chikara tuyển chọn những ứng viên có đạo đức, ý chí, nghị lực và trình độ để đào tạo dự bị. Trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được giám sát chặt chẽ về đạo đức, ý thức học tập với mục đích đạt được trình độ Nhật Ngữ tốt trước khi sang Nhật. Có như vậy sinh viên mới có thể thành công được khi sống và học tập tại Nhật.Để có kinh phí học tập tại Nhật, sinh viên ngoài giờ học tại trường, sẽ đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống tại Nhật. Thu nhập từ các công việc làm thêm của các sinh viên vào khoảng 180,000-200,000 đồng/giờ. Từ thu nhập việc làm thêm đó, sinh viên có thể trang trải đủ được các khoản chi phí như, tiền ăn, tiền nhà, tiền tiêu vặt, tàu xe và nếu tiết kiệm các em còn có thể để dư ra chút ít. Hiện nay hầu hết các sinh viên Chikara đều có đạo đức, ý chí và nghị lực để thực hiện các ước mơ du học của mình. Nên những ai không có đủ ý chí, nghị lực thì sẽ khó có thể làm được. Sinh viên sẽ dồn sức học Nhật ngữ cho đạt trình độ N3, đồng thời Thời gian học tập mỗi ngày khoảng 6 tiếng, cộng với 3 tiếng tự học hoặc sinh hoạt tập thể. Sinh viên sẽ sống tập thể trong ký túc xá. Sinh viên học tập tốt, có thái độ sinh hoạt tốt, ý chí vững vàng sẽ được chọn đưa đi du học trước, người còn lại phải phấn đấu cho đạt bằng được yêu cầu trung tâm. Do đó, thời gian chuẩn bị tại Việt Nam sẽ dài hay ngắn tùy từng người, có người chỉ cần 6 tháng, nhưng cũng có người phải mất 12 tháng.