HƯỚNG DẪN KHOÁ HỌC K8

CHƯƠNG TRÌNH HỌC DÀNH CHO KHOÁ K8

Bắt đầu từ khoá K6, Nhật Ngữ Chikara có sự thay đổi về chương tình học, các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ và một số thay đổi khác như sau:

1. Mỗi khoá học kéo dài 3 tháng, bao gồm 12 tuần, học xong 25 bài. Sau khi kết thúc sẽ học lên cấp độ mới. Chi tiết mỗi tuần được ghi cụ thể theo bên dưới đây. 

    THÁNG 7       THÁNG 8      THÁNG 9   
TUẦN 1: (18-22/7:   1, 2 bài            TUẦN 5 (15-19/8): 8-11 bài TUẦN 9 (5-9/9): 20-22 bài
TUẦN 2 : ( 25-29/7): 3, 4 bài TUẦN 6 (22-26/8): 12-15 bài TUẦN 10 (12-16/9): 23-25 bài
TUẦN 3: (1-5/8):    5, 6 bài TUẦN 7 (27-30/8):  Ôn tập + thi Giữa  kỳ    TUẦN 11 (19-23/9): Ôn tập
TUẦN 4: (8-12/8):  7, 8 bài TUẦN 8 (31-2/9): 16-19 bài TUẦN 12(26-27/9): Thi cuối kỳ         

2. Cách tính điểm cho sinh viên như sau:

  • THI GIỮA KỲ:

Các kỹ năng thi: Nghe + Nói + Đọc + Viết

% điểm: 20%

  • Ý THỨC ĐẠO ĐỨC HỌC TẬP

% điểm ý thức học tập : 5%  (không được phép vắng mặt quá 3 buổi)

% điểm đạo đức: 5% (nhắc nhở 3 lần/khóa, mất 5% điểm)

  • THI CUỐI KỲ

% điểm: 65% ( điểm hàng rào: phải đạt từ 50% trở lên)

Giải  thích điểm:

90%-100%: Xuất sắc (A+)

80%-89%: Giỏi (A)

70%-79%: Khá (B+)

55%-69%: TB Khá (B)

< 55% : Kém (Y)

  • Học sinh phải đạt tổng điểm từ 55% trở lên để qua được kỳ thi cuối kỳ.