KẾT QUẢ THI N4 ĐẠT ~ 90%

KẾT QUẢ KỲ THI NAT-TEST N4 CỦA KHOÁ K6 ĐẠT ~ 90%

Trước hết, Nhật Ngữ Chikara xin chúc mừng các em sinh viên K6 đã đạt được kết quả khá cao trong kỳ thi N4 vừa qua, tháng 2/2017.

Đây thực sự là một kết quả tuyệt vời trong tất cả các khoá cho đến bây giờ. Chỉ sau 7 tháng kiên trì miệt mài học tập cùng với sự nhiệt tình của giáo viên Chikara. Tỷ lệ đỗ N4 đã đạt 90% trước khi sang Nhật. Đây là bước khởi đầu tốt cho các em sau khi sang Nhật. Nền tảng kiến đó sẽ giúp các em sớm bắt nhịp với các bạn tại Nhật.

Danh sác các bạn đỗ N4: (6/7)

  1. Phạm Minh Hiếu
  2. Cao Đăng Đạt
  3. Nguyễn Hữu Công
  4. Vũ Hoàng Thái
  5. Lê Thị Phương
  6. Nguyễn Thị Linh

 

Nhật Ngữ Chikara 7/3/2017