LỊCH THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ NĂM 2018

LỊCH THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ NĂM 2018

Nội dung: Tất cả sinh viên Chikara lưu ý về lịch thi tiếng Nhật Nat-Test (N4,N5)TOPJ và kỳ thi EJU phía dưới. Các kỳ thi Nat-Test và TOPJ là bắt buộc đối với tất cả sinh viên. Bên cạnh đó, đăng ký thi EJU cũng không kém phần quan trọng. Đây là kỳ thi quan trọng cho việc học tập sau này tại các trường công lập tại Nhật bản.

Hồ sơ đăng ký:

  • CMTND photo (03 bản)
  • 5 ảnh 4 x 6 và 5 ảnh 3 x 4 (nền trắng)
  • Lệ phí đăng ký:  – Nat-test: 680,000 vnđ              – Topj: 570,000 vnđ                    – EJU: 150,000 vnđ

 NAT TEST 2018

Ngày thi và hạn nộp hồ sơ 2018