THỜI KHÓA BIỂU HÀNG TUẦN

Logo Chikara 1

Untitled-61

THÁNG 12-2017

(Từ 04/12/2017 đến 08/12/2017)

Thời gian

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ Nhật

 

Sáng (8h-11h) Cô Lâm Anh

 

Off

 

Chi Linh

 

Cô Lâm Anh

 

Chi Linh

 

Off

 

Off

 

Chiều (2h-5h) Chi Linh

 

Cô Lâm Anh

 

Cô Lâm Anh

 

Cô Lâm Anh

 

Chi Linh

 

Off

 

Off

 

 

 

THÁNG 12-2017

(Từ 27/11/2017 đến 02/12/2017)

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng (8h-11h) Off Off Cô Lâm Anh Cô Lâm Anh Cô Lâm Anh Cô Lâm Anh Off
Chiều (2h-5h) Cô Lâm Anh Cô Lâm Anh Cô Lâm Anh Chị Linh Cô Lâm Anh Cô Lâm Anh Off