Liên hệ

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ CHIKARA
CHIKARA 日本語センター

Đ/c 1: 60 Lương Hữu Khánh – P.Đông Vệ – TP.Thanh Hóa

Website: chikara.edu.vn    Email: info@chikara.edu.vn

ĐT: 0237.86.86.009       Fax: 0237.86.86.009